LogoCozum

Logo Flow ile İş Akış Yönetimi Kolaylığı

Her Ölçekten İşletmeye Uygun  

Logo Flow, her sektörden ve her ölçekten işletmenin iş akış süreçlerini elektronik ortama taşıyarak standartlaştırıyor. Esnek yapısı sayesinde, sektörün ve işletmenin ihtiyaçlarına göre uyarlanabiliyor. 

Sistemin Uçtan Uca Kontrolü

Bir işletmenin tüm iş süreçlerini takip eden Logo Flow, sistemin zamanında, planlandığı şekilde ve belirlenen kriterlerde işleyip işlemediğini kontrol ediyor. Böylece süreçler her zaman aynı kalitede oluyor.

Daha Kısa Onay Süreleri

Kağıt evraklarla ,mail ortamında gerçekleşen onay süreçleri, Logo Flow ile dijital ortamda. Böylece onay talebi, takibi ve yönetimi kolaylaşıyor; zaman aşımı sorunu engellenmiş kağıt maliyetlerinden ve zamandan tasarruf ediliyorsunuz.