Hakkımızda

2015 yılından günümüze kadar LOGO Muhasebe programının kurumsal firmalara Eğitim, Satış ve Desteğini vermekteyiz. Vermiş olduğumuz bu hizmetin kapsamında;

  • Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda, kendilerine uygun olan ERP Programına Yönlendirip satışının  yapılması. İhtiyaç var ise Ek yazılım çözümlerine yönlendirilmesi ve bu çözümlerin geliştirilmesi,
  • Aynı şekilde Firmaların ihtiyaçları ve kullanım alanları doğrultusunda iş akışının çıkartılması. Çıkartılan iş akışının LOGO ERP Programlarına uyarlanması sonucunda kullanıcıların kullanım alanlarının eğitiminin verilmesi,
  • İşleyen süreç doğrultusunda firmaların rapor,destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

2015 yılında almış olduğumuz karar doğrultusunda Kurumsal Eğitim hizmetimizin yanında Bireysel Eğitim Hizmetlerine başlamış bulunmaktayız. Bireysel Eğitimlerimiz;

  • Uygulamalı Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi,
    • Bu eğitimde amaçlanan kişilerin muhasebe mesleği ile alakalı evrak ve işleyişin muhasebe programına nasıl kayıt yapıldığı ve bu yapılan kayıtların Genel Muhasebe Kayıtlarına nasıl aktarıldığı bilgisi verilmektedir. Eğitim sonunda katılımcıların en az Ön Muhasebe alanında iş başvuruları yapabilmeleri hedeflenmiştir.
  • Temel ve İleri Düzey Excel Eğitimleri
    • Bu eğitimde hedeflenen, muhasebe mesleği ile uğraşan kişilerin Excel programını nasıl etkili kullanabilmeleri ve  meslek ile alakalı raporlamalar ve formüller hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

EF Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti olarak, sizlerin veya firmanızın başarılı iş hayatında daha verimli ve daha etkili katkılarımızın olmasını diliyoruz.