Bilgisayarlı Muhasebe

Muhasebeye Giriş

 • Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları
 • Muhasebede Kullanılan Belgeler
 • Muhasebede Kullanılan Resmi Defterler
 • Muhasebe Kayıt Sistemi

 Tek Düzen Hesap Planı

 • Hesap tipleri ve Kavramlar
 • Hesap İşleyiş Mantığı
 • Muhasebe Süreçleri
 • Açılış İşlemleri
 • Belgelerin Resmi Defterlere Kayıt Edilmesi
 • Envanter Çalışmaları
 • Mizan, Gelir Tablosu ve Bilanço hesapları
 • Yıl Sonu Yansıtma İşlemleri
 • Yıl Sonu Kapanış İşlemleri

 Beyannameler

 • KDV Beyannamesi
 • Muhtasar Beyannamesi

 Muhasebe Programları: LOGO GO 3, ETA SQL V8, Mikro V15

 • Kasa, Banka Hesaplarının Tanımlanması,
 • Cari Hesapların (Müşteri, Tedarikçi) Tanımlanması,
 • Stok Kartlarının Tanımlanması,
 • Muhasebe Entegrasyon Ayarları,
 • Kasa, Banka Hareketlerinin Kaydedilmesi,
 • Çek & Senet İşlemleri
 • Alış, Satış Faturalarının Kaydedilmesi,
 • Gider Faturalarının Kaydedilmesi,
 • Programı Kişisel Kullanıma Göre Ayarlayabilmesi,
 • Standart Raporların Hazırlanması,
 • Özel Raporların Oluşturulması,
 • Dönem Sonu işlemleri,
 • Yıl Sonu Devir İşlemleri,